Πέμπτη, 3 Απριλίου 2008

Πολυμερισμός και άλλα.

Δίνεται το παρακάτω σχήμα μετατροπών:

α) Να βρείτε τις ενώσεις (Α), (Β), (Γ), (Δ) και (Ε) και να τις ονομάσετε.

β) Αν διαθέτουμε 5,2g CΗ≡CΗ σαν μοναδική οργανική ένωση, πόσα γραμμάρια της ένωσης (Ε) μπορούμε να παρασκευάσουμε;

γ) Να γράψετε τις αντιδράσεις:

i) Πολυμερισμού της ένωσης (Β). Πώς ονομάζεται το παραγόμενο πολυμερές;

ii) Της ένωσης (Ζ) με την ένωση (Γ).

Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια: