Τετάρτη, 2 Απριλίου 2008

Οξυμετρία - Αλκαλιμετρία.

.

Σε ένα πείραμα ογκομέτρησης στην προχοΐδα βάζουμε διάλυμα ΝαΟΗ 0,1Μ, ενώ στο δοχείο διάλυμα ΗCΙ άγνωστης συγκέντρωσης και όγκου 100ml.

α) Η ογκομέτρηση αυτή για την εύρεση της συγκέντρωσης του διαλύματος του οξέος ΗCΙ ονομάζεται …………………………..,

β) Για να βρούμε τη στιγμή, που θα κλείσουμε την στρόφιγγα της προχοΐδας, πρέπει να ρίξουμε στο διάλυμα του ΗCΙ ένα δείκτη. Διαθέτουμε τους εξής δείκτες:
1) Ιώδες του μεθυλίου με pkα=1 (κίτρινο – ιώδες)
2) Κίτρινο της αλιζαρίνης με pkα=11 (κίτρινο - κόκκινο)
3) Κυανό της βρωμοθυμόλης με pkα=6,8 (κίτρινο – μπλε)

Ποιον από τους τρεις δείκτες θα χρησιμοποιούσατε; ………………………….

γ) Το pΗ του τελικού διαλύματος τη στιγμή της πλήρους εξουδετέρωσης είναι pΗ= ………… και το χρώμα του διαλύματος ……………………

Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια: