Παρασκευή, 11 Απριλίου 2008

pH και δείκτες.

.

Ένας δείκτης ΗΔ έχει pkα=6,5 και όταν επικρατεί η μορφή ΗΔ αποκτά κόκκινο χρώμα, ενώ όταν επικρατεί η συζυγής του βάση αποκτά μπλε χρώμα.

α. Προσθέτουμε μια μικρή ποσότητα του δείκτη σε τέσσερα δοχεία Α, Β, Γ και Δ που περιέχουν κάποια από τα διαλύματα CH3CΟΟΝα, ΗCl, ΝαΟΗ, ΝΗ4Cl, ΝαCl αντίστοιχα. Να κάνετε τις αντιστοιχίσεις και να συμπληρώσετε την τελευταία στήλη του πίνακα. (Κάποιο διάλυμα δεν υπάρχει σε κανένα δοχείο).

Διάλυμα

χρώμα διαλύματος

ΗCl

13


ΝαΟΗ

5,3


ΝΗ4Cl

7


CH3CΟΟΝα

1


NaClβ. Σε ένα άλλο δοχείο υπάρχει μια ουσία Χ και με προσθήκη του δείκτη ΗΔ παίρνει χρώμα κόκκινο. Αν θέλουμε να αλλάξει το χρώμα του διαλύματος, θα πρέπει να προσθέσουμε:

i.την ουσία Χ.

ii. ΗCl.

iii. ΚΟΗ.

iv.Η2Ο

v. CH3ΝΗ3Cl

vi. ΚCl.

Απάντηση:


Δεν υπάρχουν σχόλια: