Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2008

Ενέργεια ιονισμού.

.
Δίνονται τα στοιχεία 12Μg, 16S, 20Cα. Για τις ενέργειες πρώτου ιονισμού ισχύει η σχέση:

Π.Μ.Δ.Χ 2005

Απάντηση:

.


Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2008

Δομή ατόμου και ιόντων.

.
  1. Ποια η ηλεκτρονιακή δομή του 29Cu; Με βάση την κατανομή αυτή να βρεθούν:
  2. Πόσα ηλεκτρόνια του ατόμου έχουν ms=+ ½ ;
  3. Ποια η ηλεκτρονική δομή των ιόντων Cu+1 και Cu+2;
.
Απάντηση:
.