Σάββατο, 31 Μαΐου 2008

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008. ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ.ΓΕΛ.


Read this doc on Scribd: them_xhm_kat_c_hmer_no_0806

Μπορείτε να κατεβάσετε τα θέματα από ΕΔΩ.
.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ. ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ/


ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 2008

Read this doc on Scribd: them_biox_kat_d_esp_no_0806


Μπορείτε να κατεβάσετε τα θέματα από

Τρίτη, 27 Μαΐου 2008

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ. 2008. ΒΙΟΛΟΓΙΑ.


ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΑ ΔΕΙΤΕ:
Η ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΑΠO ΕΔΩ.
.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008. ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ.

ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ


Read this doc on Scribd: them_biox_kat_c_hmer_no_0806

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ
ΕΔΩ,

Σάββατο, 24 Μαΐου 2008

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008. ΕΣΠΕΡΙΝΑ.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ

Read this doc on Scribd: them_xhm_kat_d_esp_no_0806

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΔΩ.


Πέμπτη, 22 Μαΐου 2008

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ


Σε όλους τους μαθητές που στη διάρκεια της χρονιάς διάβασαν, κουράστηκαν, πάλεψαν για τις εξετάσεις, εύχομαι:

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Να αντιμετωπίσουν με ψυχραιμία τις εξετάσεις αυτές και να τις δουν σαν ένα απλό επεισόδιο στη μάχη της ζωής.
Η ζωή δεν τελειώνει με μια επιτυχία ή αποτυχία σε εξετάσεις...
Τους εύχομαι να είναι καλά στην ΥΓΕΙΑ τους και να μπορέσουν να βρουν το δρόμο τους στη ζωή.

Φιλικά
Διονύσης Μάργαρης.

Δευτέρα, 19 Μαΐου 2008

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

.
Από τον συνάδελφο
Πέτρο Χαλατζιάν, πήρα ένα γενικό διαγώνισμα Χημείας, το οποίο μπορείτε να δείτε από ΕΔΩ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο για την προσφορά του, αλλά θα ήθελα να συστήσω στους μαθητές, να μην ασχοληθούν τελευταία μέρα με διαγωνίσματα.

Παρασκευή, 16 Μαΐου 2008

Σειρά αντιδράσεων.

.
Να βρεθούν οι ενώσεις στο παρακάτω συνθετικό σχήμα.

Απάντηση:


Συνθετικό σχήμα.

Να βρεθούν οι ενώσεις που αναφέρονται στο παρακάτω σχήμα.

Απάντηση:


Αντίδραση αποικοδόμησης και σύνθεση Οργανικής ένωσης.

Πώς μπορούμε από μόνη οργανική ένωση την CH3CH2ΟΗ να πάρουμε ΗCΟΟCH2CH3;

Απάντηση:

Γαλακτικό οξύ.

Το γαλακτικό οξύ έχει τύπο

  1. Πώς ονομάζεται κατά IUPAC;
  2. Να γράψετε τις χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων του γαλακτικού οξέος με:

i) ΚΟΗ

ii) Να

iii) CH3CΟΟΗ

iv) CH3ΝΗ2

v) Κ2Cr2O7/H+

vi) CH3-CH2ΟΗ

3. Πώς μπορεί να παρασκευαστεί το γαλακτικό οξύ από το αιθίνιο;

Απάντηση:

Τετάρτη, 14 Μαΐου 2008

Αλκοόλες.

Για τρεις ισομερείς υγρές οργανικές ενώσεις Α,Β και Γ έχουμε τις εξής πληροφορίες:

1) Δεν αποχρωματίζουν διάλυμα Βr2/CCl4.

2) Αντιδρούν με Να και ελευθερώνουν αέριο.

3) Δεν διασπούν το Να23.

4) Περιέχουν μόνο μια χαρακτηριστική ομάδα στο μόριό τους.

Α) Σε ποια ομόλογη σειρά ανήκουν οι ενώσεις Α,Β και Γ;

Β) Αν προσθέσουμε περίσσεια νατρίου σε 7,4g της ένωσης Α παίρνουμε 1,2L αερίου σε stp.

Ποιος ο Μ.Τ. των ενώσεων;

Γ) Αν η Α δεν αποχρωματίζει όξινο διάλυμα ΚΜnΟ4, ποιος ο Σ.Τ. της;

Δ) Η Β δίνει κίτρινο ίζημα με διάλυμα Ι2-ΝαΟΗ. Ποια η ένωση Β;

Ε) Αν η Β μπορεί να προκύψει από την Γ με βάση το σχήμα:

Γ + Η24 (170°C) → Δ

Δ + Η2Ο → Β

Να βρείτε την ένωση Γ.

Στ) Να γράψετε την αντίδραση πολυμερισμού της ένωσης Δ.

Απάντηση:

Σάββατο, 10 Μαΐου 2008

Γενικό Διαγώνισμα Χημείας. 3.

.
Ένα τελικό διαγώνισμα Χημείας, από τον συνάδελφο Χημικό Νίκο Καχριμάνη.

1. Να γράψεις τους συντακτικούς τύπους από Α – Ι

2. Το προϊόν Η αντιδρά με το αντιδραστήριο Fehling να γραφεί η σχετική αντίδραση.

3. 4,48L της ένωσης Δ μετρημένα σε stp αντιδρούν με 600mL διαλύματος Br2 4%w/v. Να εξετάσετε αν το διάλυμα αποχρωματίζεται.

Απάντηση:


Δείτε όλο το διαγώνισμα


Κυριακή, 4 Μαΐου 2008

Υπολογιστικό Πρόβλημα Οργανικής Χημείας.

.
21g ενός αλκενίου αντιδρούν με νερό δίνοντας δύο ισομερείς οργανικές ενώσεις Α και Β.Η ένωση Α που παράγεται σε μικρότερο ποσοστό αντιδρά με θειονυλοχλωρίδιο οπότε παράγονται 4,48L αερίων σε stp και η οργανική ένωση Γ που με μαγνήσιο μας δίνει την ένωση Δ. Η ένωση Β απαιτεί για πλήρη οξείδωση 100mL οξινισμένου διαλύματος Κ2Cr2O7 συγκέντρωσης 4/3Μ, παρέχοντας ένωση Ε.
  1. Αν όλες οι αντιδράσεις θεωρηθούν ποσοτικές να βρεθούν οι ενώσεις Α,Β,Γ,Δ και Ε.
  2. Ποιο ποσοστό του αλκενίου μετετράπη στην ένωση Α;
  3. Αν αντιδράσει η Δ με την Ε και υδρολύσουμε το προϊόν, πόσα g οργανικής ένωσης θα πάρουμε;
  4. Η ποσότητα της Ε που περίσσεψε διοχετεύεται σε διάλυμα Ι2-ΝαΟΗ. Πόσα γραμμάρια ιζήματος θα προκύψουν;

Απάντηση:

Παρασκευή, 2 Μαΐου 2008

Αμφιπρωτική ουσία.

Σε δύο υδατικά διαλύματα, αποκαθίστανται οι εξής ισορροπίες :

HS- + CN- S2- + HCN και HCl + HS- Cl- + H2S

Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή :

  1. Το HCN είναι ισχυρότερο οξύ από το HS- .
  2. Το ΗS- δρα αμφιπρωτικά.
  3. Το H2S και το S2- είναι συζυγές ζευγάρι οξέος - βάσης.
  4. Το S2- είναι ισχυρότερη βάση από το CN- .

Απάντηση:


Όξινο ή βασικό

Ποια τιμή pH μπορεί να έχει ένα υδατικό διάλυμα που περιέχει CH3NH3+ ;

α. 11

β. 10

γ. 7

δ. 6

Απάντηση:

Απλή αντικατάσταση και pH.

.

Κατά τη διάλυση 0,02 mol Νa σε Η2Ο σχηματίζονται 200 mL διαλύματος. Το pΗ του διαλύματος είναι:

α. 13,

β. 8,

γ.7,

δ. 1.

Απάντηση:

Κβαντικοί αριθμοί.

.

Τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας του ατόμου του Ca με ατομικό αριθμό 20, που βρίσκεται σε θεμελιώδη ηλεκτρονική κατάσταση περιγράφονται με τις εξής τετράδες κβαντικών αριθμών (n, l, ml, ms):

α. (4, 1, 0, +1/2), (4, 1, 0, -1/2)

β. (4, 0, 0, +1/2), (4, 0, 0, -1/2)

γ. (4, 1, -1, +1/2), (4, 1, 0, -1/2)

δ. (4, 0, 1, +1/2), (4, 1, 1, -1/2)

Απάντηση:


Μήκος κύματος.

Ποιο από τα επόμενα θα έχει μεγαλύτερο μήκος κύματος κατά de Broglie :

α. πρωτόνιο κινούμενο με 1.000 m/s.

β. ηλεκτρόνιο κινούμενο με 10.000 m/s.

γ. ηλεκτρόνιο κινούμενο με 1.000 m/s.

δ. πρωτόνιο κινούμενο με 10.000 m/s.

Απάντηση: