Τρίτη, 17 Μαρτίου 2009

Διαγώνισμα Ιοντικής ισορροπίας

.

Από τον συνάδελφο και.... παλιό συνεργάτη της στήλης Νίκο Καχριμάνη, άλλο ένα διαγώνισμα στην Ιοντική ισορροπία. Να τον ευχαριστήσω και από την θέση αυτή.

------------------------------

Εξηγήστε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές ή λανθασμένες;

  1. Ένα ουδέτερο διάλυμα στους 60°C θα έχει pH<7.

  2. Ένα διάλυμα HClO4 θα έχει μεγαλύτερο pH από ένα διάλυμα HClO ίδιας συγκέντρωσης.

  3. Ένα διάλυμα ΗΝΟ3 0,2Μ έχει διπλάσια [Η3Ο+] από διάλυμα ΗΝΟ3 0,1Μ.

  4. Η σταθερά ιοντισμού του οξικού οξέος έχει μόνο μια τιμή.

  5. Αν χωρίσουμε σε τρία ίσα μέρη διάλυμα ΚΟΗ με pH=12 τότε το κάθε μέρος θα έχει pH=3.

Δείτε όλο το διαγώνισμα από ΕΔΩ.


Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2009

Κριτήριο αξιολόγησης στην Ανόργανη Χημεία

.

Από τον συνάδελφο και.... παλιό συνεργάτη της στήλης Νίκο Καχριμάνη, έλαβα ένα κριτήριο αξιολόγησης πάνω στα  δύο πρώτα κεφάλαια της Χημείας. Αφού τον ευχαριστήσω για την προσφορά του αυτή, το δίνω για μελέτη.

Δείτε και σύντομες απαντήσεις από ΕΔΩ.