Κυριακή, 20 Απριλίου 2008

Αντιδράσεις απόσπασης- προσθήκης

Δίνεται το παρακάτω σχήμα. Να βρεθούν οι συντακτικού τύποι όλων των ενώσεων και να γράψετε αναλυτικά όλες τις αντιδράσεις, που αναφέρονται.

image006.jpgΑπάντηση:


ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ.

Δίνεται το παρακάτω συνθετικό σχήμα. Να γράψετε όλες τις χημικές εξισώσεις προσδιορίζοντας τις άγνωστες οργανικές ενώσεις που αναφέρονται.

Απάντηση:


Σάββατο, 19 Απριλίου 2008

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ.2

.
Ένα ακόμη επαναληπτικό διαγώνισμα, μια προσφορά, από τον συνάδελφο Χημικό Νίκο Καχριμάνη.


Θέλουμε να παρασκευάσουμε ρυθμιστικό διάλυμα Δ με pH = 9 και διαθέτουμε διάλυμα Δ1 ΝΗ3 0,1Μ και διάλυμα Δ2 NH4Cl 0,2M . Η ΝΗ3 έχει Κb= 2·10-5

  1. Πόσα mL των Δ1 και Δ2 πρέπει να αναμιχθούν για να προκύψει διάλυμα όγκου 500mL;
  2. Αν αντί για το διάλυμα ΝΗ3 διαθέτουμε διάλυμα NaOH με pH = 13 πόσα mL θα χρειαστούν για να παρασκευαστούν 500 mL του παραπάνω διαλύματος;
  3. Σε 100 mL του ρυθμιστικού διαλύματος Δ προσθέτω 50 mL διαλύματος HCl 0,1Μ. Πόσο θα μεταβληθεί το pH του διαλύματός; Δίνεται 501/2 = 7 και log7=0,85.
  4. Αν αρχικά είχαμε μόνο το διάλυμα Δ1, πόσα L διαλύματος Δ4 ισχυρού οξέος ΗΑ 0,02Μ θα χρειαζόμασταν για την παρασκευή του ίδιου ρυθμιστικού διαλύματος;
    Απάντηση

    Δείτε όλο το διαγώνισμα από ΕΔΩ.

Κυριακή, 13 Απριλίου 2008

Περιοδικός Πίνακας και ιδιότητες στοιχείων.

.

Δίνεται ο παρακάτω υποθετικός Περιοδικός Πίνακας
Α

Λ

ΒΜ

Ε

Ζ
ΔΗ


Θ

Γ

Κi) Ποιο από όλα τα στοιχεία έχει μεγαλύτερη ενέργεια ιοντισμού και ποιο τη μικρότερη;

ii) Το οξείδιο του Λ είναι όξινο ή βασικό;

iii) Το οξείδιο ενός στοιχείου είναι επαμφοτερίζον. Ποιο μπορεί να είναι το στοιχείο;

iv) Ποιο στοιχείο έχει μεγαλύτερη ακτίνα το Ε ή το Ζ και γιατί;

v) Ποιο στοιχείο έχει μεγαλύτερη ακτίνα το Δ ή το Β και γιατί;

vi) Ποιο στοιχείο έχει μεγαλύτερη ενέργεια πρώτου ιοντισμού το Ε ή το Ζ και γιατί;

vii) Ποιο στοιχείο έχει μεγαλύτερη ενέργεια πρώτου ιοντισμού το Γ ή το Δ και γιατί;

viii)Η ενέργεια πρώτου ιοντισμού του στοιχείου Λ είναι 10kJ/mol. Η ενέργεια δεύτερου ιοντισμού του ίδιου στοιχείου μπορεί να είναι:

α) 8 kJ/mol β) 10 kJ/mol γ) 15 kJ/mol δ) 45 kJ/mol

Απάντηση:


Ενέργεια ηλεκτρονίου.

Να χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις σαν σωστές ή λαθεμένες.

i) Η ενέργεια ενός ηλεκτρονίου καθορίζεται περισσότερο από την έλξη του πυρήνα και λιγότερο από τις διηλεκτρονιακές απώσεις.

ii) Όταν οι ελκτικές δυνάμεις είναι μεγάλες, το ηλεκτρόνιο έχει μικρή ενέργεια.

iii) Η υποστιβάδα 3p έχει μικρότερη ενέργεια απ’ ότι η υποστιβάδα 4s.

iv) Από τις επόμενες δύο κατανομές για τα ηλεκτρόνια της υποστιβάδας p, μικρότερη ενέργεια έχει η πρώτη.

Απάντηση:

Σάββατο, 12 Απριλίου 2008

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Μια προσφορά από τον συνάδελφο Χημικό Νίκο Καχριμάνη.

Δείτε ένα παράδειγμα Άσκησης

Δίνεται το παρακάτω διάγραμμα που αφορά το σχηματισμό της ένωσης C4H6.

i) Να βρεθούν οι συντακτικοί τύποι Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ και Η και να γραφούν αναλυτικά οι αντιδράσεις.

ii) Ποιες από τις παραπάνω ενώσεις:

1) Αποχρωματίζουν διάλυμα Br2/CCl4;

2) Αποχρωματίζουν όξινο διάλυμα KMnO4;

3) Αντιδρούν με I2 και NaOH;

4) Αντιδρούν με νερό;

iii) Να γράφουν οι αντίστοιχες χημικές εξισώσεις.

Απάντηση:

Δείτε όλο το διαγώνισμα από ΕΔΩ.

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ.

Μια ακόμη προσφορά από τον συνάδελφο Χημικό Νίκο Καχριμάνη.

Δείτε ένα παράδειγμα Άσκησης

Διαθέτουμε ένα δείγμα υδροξειδίου του νατρίου (ΝaΟΗ). Γνωρίζουμε ότι οι προσμίξεις δεν εμφανίζουν αλκαλικές ιδιότητες. Για να βρούμε λοιπόν πόση είναι η περιεκτικότητα του δείγματος σε καθαρό υδροξείδιο του νατρίου, εργαζόμαστε ως εξής:

Διαλύουμε 5g του δείγματος σε νερό, οπότε προκύπτει διάλυμα όγκου 100ml. Παίρνουμε 20ml αυτού του διαλύματος και ογκομετρούμε με πρότυπο διάλυμα υδροχλωρίου (HCl) 0,1Μ. Η καμπύλη της ογκομέτρησης φαίνεται στο σχήμα.

i) Πρόκειται για οξυμετρία ή αλκαλιμετρία; Να δικαιολογήσεις την απάντησή σου.

ii) Να υπολογίσεις τα γραμμάρια του καθαρού υδροξειδίου του νατρίου που

περιέχονταν στα 5g του δείγματος.

Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες: Νa = 23, O = 16 και Η = 1.

iii) Να υπολογίσεις το x, δηλαδή το αρχικό pH του διαλύματος που ογκομετρήθηκε και το y, δηλαδή το pH του διαλύματος στο ισοδύναμο σημείο.

iv) Να υπολογίσεις το ω, δηλαδή πόσος όγκος είχε προστεθεί από το πρότυπο διάλυμα τη στιγμή που το pH στο ογκομετρούμενο διάλυμα ήταν 13.

Όλα τα διαλύματα βρίσκονται στους 25oC, όπου ισχύει KW = 10-14.

Μπορείτε να κατεβάσετε όλο το διαγώνισμα με σύντομες απαντήσεις από ΕΔΩ.

Εύρεση Οργανικής ένωσης.

Τρεις ισομερείς κορεσμένες ενώσεις Α, Β, και Γ, με γενικό μοριακό τύπο CνΗΟ2 έχουν μοριακή μάζα 102.

Η ένωση Α:

1mol της Α αφού υδρολυθεί στη συνέχεια αντιδρά με διάλυμα K2Cr2O7/H2SO4 και μας δίνει 1 mol αερίου και 1mol ένωσης Δ με μοριακό τύπο CxΗ2xΟ. (οι αντιδράσεις να θεωρηθούν ποσοτικές).

Η ένωση Β:

Αντιδρά με διάλυμα ΝαΟΗ δίνοντας τις ενώσεις Ε και Ζ.

Η Ε δεν αποχρωματίζει όξινο διάλυμα ΚΜnΟ4 ενώ1 mol της Ε ζυγίζει λιγότερο από 90g.

Η Ζ δίνει κίτρινο ίζημα με Ι2/ΝαΟΗ.

Η ένωση Γ:

Μπορεί να προκύψει από την αλκοόλη C5Η12Ο (Θ) η οποία δεν αφυδατώνεται.

Να βρεθούν οι συντακτικοί τύποι των ενώσεων Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ και Θ.

Απάντηση:

Ταυτοποίηση Οργανικής ένωσης.

Η ένωση Χ μπορεί να είναι προπανόνη ή προπανάλη ή αιθανόλη ή αιθανάλη. Αφού επιλέξτε τα λιγότερα δυνατά από τα πιο κάτω προτεινόμενα αντιδραστήρια, να περιγράψετε σε συντομία πώς μπορείτε να αποδείξτε ότι η ένωση είναι η αιθανάλη.

Προτεινόμενα αντιδραστήρια:

Κ2Cr2O7/H2SO4,

AgNO3/NH3,

KMnO4/H2SO4,

I2/NaOH,

NaHCO3

Απάντηση:


Παρασκευή, 11 Απριλίου 2008

pH και δείκτες.

.

Ένας δείκτης ΗΔ έχει pkα=6,5 και όταν επικρατεί η μορφή ΗΔ αποκτά κόκκινο χρώμα, ενώ όταν επικρατεί η συζυγής του βάση αποκτά μπλε χρώμα.

α. Προσθέτουμε μια μικρή ποσότητα του δείκτη σε τέσσερα δοχεία Α, Β, Γ και Δ που περιέχουν κάποια από τα διαλύματα CH3CΟΟΝα, ΗCl, ΝαΟΗ, ΝΗ4Cl, ΝαCl αντίστοιχα. Να κάνετε τις αντιστοιχίσεις και να συμπληρώσετε την τελευταία στήλη του πίνακα. (Κάποιο διάλυμα δεν υπάρχει σε κανένα δοχείο).

Διάλυμα

χρώμα διαλύματος

ΗCl

13


ΝαΟΗ

5,3


ΝΗ4Cl

7


CH3CΟΟΝα

1


NaClβ. Σε ένα άλλο δοχείο υπάρχει μια ουσία Χ και με προσθήκη του δείκτη ΗΔ παίρνει χρώμα κόκκινο. Αν θέλουμε να αλλάξει το χρώμα του διαλύματος, θα πρέπει να προσθέσουμε:

i.την ουσία Χ.

ii. ΗCl.

iii. ΚΟΗ.

iv.Η2Ο

v. CH3ΝΗ3Cl

vi. ΚCl.

Απάντηση:


Κυριακή, 6 Απριλίου 2008

Ανάμειξη διαλυμάτων

.

Ένα υδατικό διάλυμα Α όγκου 300mL περιέχει CH3CΟΟΝα συγκέντρωσης 0,1Μ, ενώ ένα διάλυμα Β υδροχλωρικού οξέος (ΗCΙ) με pΗ=1 έχει όγκο 150mL. Δίνεται η σταθερά ιοντισμού του CH3CΟΟΗ kα=10-5, ενώ οι θερμοκρασίες όλων των διαλυμάτων είναι 25°C, και Κw=10-14.

α) Να βρεθεί το pΗ του διαλύματος Α και η συγκέντρωση του διαλύματος Β.

β) Αν αναμείξουμε τα δύο διαλύματα Α και Β, παίρνουμε ένα νέο διάλυμα Γ. Ποιο το pΗ του διαλύματος Γ;

Απάντηση:


Αλλαγή στην τιμή του pH

Σε διάλυμα ασθενούς οξέος ΗΑ, προσθέτουμε μια ουσία Χ και το pΗ αυξάνεται. Η ουσία Χ μπορεί να είναι:

α) ΗΝΟ3.

β) ΝΗ4

γ) CH3CΟΟΝα

δ) ΝαCΙ

Απάντηση:


Συζυγές ζεύγος οξέος-βάσης.

Στην αντίδραση ΝΗ3 + Η3Ο+ ↔ Η2Ο + ΝΗ4+, τα ιόντα Η3Ο+ και ΝΗ4+:

α) είναι δέκτες πρωτονίων.

β) αποτελούν συζυγές σύστημα οξέος- βάσεως.

γ) συμπεριφέρονται ως οξέα.

δ) αποτελούν συζυγές σύστημα βάσης - οξέος.


Απάντηση:

Περιοδικός Πίνακας ιδιότητες και δεσμοί στοιχείων.

.

Δίνεται το ακόλουθο τμήμα του Περιοδικού Πίνακα:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18ΑΒ


Γ

Δ


και τα στοιχεία: 9F, 26Fe, 12Mg, 19K, 11Na, 5B, 8O, 30Zn, 18Ar.

1. Να τοποθετήσετε τα παραπάνω στοιχεία στη θέση τους στον Π.Π. Σε ποιον τομέα ανήκει το καθένα από αυτά.

2. Ποιος είναι ο ατομικός αριθμός για τα στοιχεία Α, Β, Γ και Δ; Σε ποιόν τομέα ανήκει το καθένα από αυτά;

3. Ποιο από αυτά με την πρόσληψη ενός ηλεκτρονίου και πιο με την αποβολή δυο ηλεκτρονίων αποκτά δομή ευγενούς αερίου.

4. Τι είδους δεσμό δημιουργεί το Β με το Δ; Να γραφεί ο ηλεκτρονιακός τύπος της ένωσης.

5. Να κατατάξετε τα στοιχεία Α, Β, Γ και Δ κατά αύξουσα ατομική ακτίνα και κατά αύξουσα Ε1i.

Απάντηση:

Από ένα διαγώνισμα, προσφορά του συναδέλφου Νίκου Καχριμάνη.

Δείτε όλο το διαγώνισμα από ΕΔΩ.

Σάββατο, 5 Απριλίου 2008

Στοιχειομετρική Άσκηση Οργανικής.

Η ένωση C3Η8Ο με επίδραση μεταλλικού Να ελευθερώνει ένα αέριο.

α) Να γραφούν και να ονομαστούν τα ισομερή της ένωσης που έχουν την παραπάνω ιδιότητα.

β) Ένα από τα παραπάνω ισομερή (Α) αντιδρά με θειονυλοχλωρίδιο δίνοντας οργανική ένωση Β. Όταν αντιδράσει η ένωση (Β) με κατάλληλη ποσότητα μεθυλοακετυλενίδιο του νατρίου, παράγονται 16,4g υδρογονάνθρακα (Γ), με διακλαδισμένη αλυσίδα. Πόσα γραμμάρια από το ισομερές (Α) αντέδρασαν και πώς ονομάζεται η ένωση Γ;

γ) Πόσα γραμμάρια ενός εστέρα C4Η8Ο2 (Δ) πρέπει να υδρολυθούν για να πάρουμε ίση ποσότητα από το ισομερές (Α). Να ονομαστεί ο εστέρας (Δ).

Απάντηση:

Πέμπτη, 3 Απριλίου 2008

Πολυμερισμός και άλλα.

Δίνεται το παρακάτω σχήμα μετατροπών:

α) Να βρείτε τις ενώσεις (Α), (Β), (Γ), (Δ) και (Ε) και να τις ονομάσετε.

β) Αν διαθέτουμε 5,2g CΗ≡CΗ σαν μοναδική οργανική ένωση, πόσα γραμμάρια της ένωσης (Ε) μπορούμε να παρασκευάσουμε;

γ) Να γράψετε τις αντιδράσεις:

i) Πολυμερισμού της ένωσης (Β). Πώς ονομάζεται το παραγόμενο πολυμερές;

ii) Της ένωσης (Ζ) με την ένωση (Γ).

Απάντηση:

Τετάρτη, 2 Απριλίου 2008

Ισχυρό ή ασθενές οξύ

Ένα διάλυμα του μονοπρωτικού οξέος ΗΑ συγκέντρωσης 0,001Μ έχει pΗ=3.

i) Από τα δεδομένα αυτά προκύπτει ότι:

α. το ΗΑ είναι ισχυρό οξύ.
β. το Α- είναι ισχυρή βάση.

γ. το Α- είναι ασθενής βάση. δ. το ΗΑ είναι ασθενές οξύ.

ii) Διάλυμα άλατος ΝαΑ συγκέντρωσης 0,1Μ έχει pΗ:

α. 1

β. 13.

γ. 7.

δ. μεγαλύτερο από 7 και μικρότερο από 13.

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

Απάντηση:

Μεταβολές στο pH.

Ένα διάλυμα (Δ) CH3CΟΟΚ έχει pΗ=10.

i. Με προσθήκη στο διάλυμα (Δ) μιας ποσότητας νερού, το pΗ γίνεται:

α) 3,

β) 7

γ) 9,5

δ) 10,5.

ii. Με προσθήκη στο διάλυμα (Δ) μικρής ποσότητας ισχυρού οξέος ΗCΙ, το pΗ θα γίνει:

α) 3,

β) 12

γ) 9,5

δ) 10,6.

iii. Με προσθήκη στο διάλυμα (Δ) μικρής ποσότητας ΝαΟΗ, το pΗ θα γίνει:

α) 3,

β) 9,4

γ) 10

δ) 10,6.


Απάντηση:

Οξυμετρία - Αλκαλιμετρία.

.

Σε ένα πείραμα ογκομέτρησης στην προχοΐδα βάζουμε διάλυμα ΝαΟΗ 0,1Μ, ενώ στο δοχείο διάλυμα ΗCΙ άγνωστης συγκέντρωσης και όγκου 100ml.

α) Η ογκομέτρηση αυτή για την εύρεση της συγκέντρωσης του διαλύματος του οξέος ΗCΙ ονομάζεται …………………………..,

β) Για να βρούμε τη στιγμή, που θα κλείσουμε την στρόφιγγα της προχοΐδας, πρέπει να ρίξουμε στο διάλυμα του ΗCΙ ένα δείκτη. Διαθέτουμε τους εξής δείκτες:
1) Ιώδες του μεθυλίου με pkα=1 (κίτρινο – ιώδες)
2) Κίτρινο της αλιζαρίνης με pkα=11 (κίτρινο - κόκκινο)
3) Κυανό της βρωμοθυμόλης με pkα=6,8 (κίτρινο – μπλε)

Ποιον από τους τρεις δείκτες θα χρησιμοποιούσατε; ………………………….

γ) Το pΗ του τελικού διαλύματος τη στιγμή της πλήρους εξουδετέρωσης είναι pΗ= ………… και το χρώμα του διαλύματος ……………………

Απάντηση:

Δείκτες.

Ένα πρωτολυτικός δείκτης είναι ένα ασθενές οξύ ΗΔ με kα=10-6. Όταν επικρατούν τα μόρια ΗΔ το διάλυμα χρωματίζεται ιώδες, ενώ όταν επικρατούν τα Δ- το διάλυμα γίνεται πράσινο.

α) Για τον δείκτη pkα= …….. και για να πάρει ένα διάλυμα που περιέχει τον δείκτη, πράσινο χρώμα πρέπει: pΗ………

β) Προσθέτουμε λίγες σταγόνες του δείκτη σε τρία δοχεία Α,Β και Γ. Το Α περιέχει διάλυμα ΗΝΟ3 0,01Μ, το Β διάλυμα ΝαΟΗ 0,01Μ, ενώ το Γ διάλυμα μια άγνωστη ουσία Χ και με την προσθήκη του δείκτη το διάλυμα αποκτά μπλε χρώμα.

Το Α διάλυμα θα αποκτήσει …………..…….. χρώμα ενώ το Β ……..…….

ii) Η ουσία Χ που περιέχει το Γ δοχείο είναι:
α) Η24 0,1Μ, β) CH3CΟΟΝα 0,1Μ
γ) ΝΗ4 0,1Μ δ) ΝαΟΗ 0,01Μ

Απάντηση: