Τετάρτη, 2 Απριλίου 2008

Ισχυρό ή ασθενές οξύ

Ένα διάλυμα του μονοπρωτικού οξέος ΗΑ συγκέντρωσης 0,001Μ έχει pΗ=3.

i) Από τα δεδομένα αυτά προκύπτει ότι:

α. το ΗΑ είναι ισχυρό οξύ.
β. το Α- είναι ισχυρή βάση.

γ. το Α- είναι ασθενής βάση. δ. το ΗΑ είναι ασθενές οξύ.

ii) Διάλυμα άλατος ΝαΑ συγκέντρωσης 0,1Μ έχει pΗ:

α. 1

β. 13.

γ. 7.

δ. μεγαλύτερο από 7 και μικρότερο από 13.

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια: