Σάββατο, 12 Απριλίου 2008

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Μια προσφορά από τον συνάδελφο Χημικό Νίκο Καχριμάνη.

Δείτε ένα παράδειγμα Άσκησης

Δίνεται το παρακάτω διάγραμμα που αφορά το σχηματισμό της ένωσης C4H6.

i) Να βρεθούν οι συντακτικοί τύποι Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ και Η και να γραφούν αναλυτικά οι αντιδράσεις.

ii) Ποιες από τις παραπάνω ενώσεις:

1) Αποχρωματίζουν διάλυμα Br2/CCl4;

2) Αποχρωματίζουν όξινο διάλυμα KMnO4;

3) Αντιδρούν με I2 και NaOH;

4) Αντιδρούν με νερό;

iii) Να γράφουν οι αντίστοιχες χημικές εξισώσεις.

Απάντηση:

Δείτε όλο το διαγώνισμα από ΕΔΩ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: