Κυριακή, 6 Απριλίου 2008

Αλλαγή στην τιμή του pH

Σε διάλυμα ασθενούς οξέος ΗΑ, προσθέτουμε μια ουσία Χ και το pΗ αυξάνεται. Η ουσία Χ μπορεί να είναι:

α) ΗΝΟ3.

β) ΝΗ4

γ) CH3CΟΟΝα

δ) ΝαCΙ

Απάντηση:


Δεν υπάρχουν σχόλια: