Σάββατο, 12 Απριλίου 2008

Εύρεση Οργανικής ένωσης.

Τρεις ισομερείς κορεσμένες ενώσεις Α, Β, και Γ, με γενικό μοριακό τύπο CνΗΟ2 έχουν μοριακή μάζα 102.

Η ένωση Α:

1mol της Α αφού υδρολυθεί στη συνέχεια αντιδρά με διάλυμα K2Cr2O7/H2SO4 και μας δίνει 1 mol αερίου και 1mol ένωσης Δ με μοριακό τύπο CxΗ2xΟ. (οι αντιδράσεις να θεωρηθούν ποσοτικές).

Η ένωση Β:

Αντιδρά με διάλυμα ΝαΟΗ δίνοντας τις ενώσεις Ε και Ζ.

Η Ε δεν αποχρωματίζει όξινο διάλυμα ΚΜnΟ4 ενώ1 mol της Ε ζυγίζει λιγότερο από 90g.

Η Ζ δίνει κίτρινο ίζημα με Ι2/ΝαΟΗ.

Η ένωση Γ:

Μπορεί να προκύψει από την αλκοόλη C5Η12Ο (Θ) η οποία δεν αφυδατώνεται.

Να βρεθούν οι συντακτικοί τύποι των ενώσεων Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ και Θ.

Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια: