Σάββατο, 5 Απριλίου 2008

Στοιχειομετρική Άσκηση Οργανικής.

Η ένωση C3Η8Ο με επίδραση μεταλλικού Να ελευθερώνει ένα αέριο.

α) Να γραφούν και να ονομαστούν τα ισομερή της ένωσης που έχουν την παραπάνω ιδιότητα.

β) Ένα από τα παραπάνω ισομερή (Α) αντιδρά με θειονυλοχλωρίδιο δίνοντας οργανική ένωση Β. Όταν αντιδράσει η ένωση (Β) με κατάλληλη ποσότητα μεθυλοακετυλενίδιο του νατρίου, παράγονται 16,4g υδρογονάνθρακα (Γ), με διακλαδισμένη αλυσίδα. Πόσα γραμμάρια από το ισομερές (Α) αντέδρασαν και πώς ονομάζεται η ένωση Γ;

γ) Πόσα γραμμάρια ενός εστέρα C4Η8Ο2 (Δ) πρέπει να υδρολυθούν για να πάρουμε ίση ποσότητα από το ισομερές (Α). Να ονομαστεί ο εστέρας (Δ).

Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια: