Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2018

Επιλογή δείκτη…


Ένα διάλυμα ασθενούς οξέος ΗΑ με Κα=10-5, όγκου 50ml και περιεκτικότητας cΜ, ογκομετρείται με πρότυπο διάλυμα ΚΟΗ 0,2Μ. Για το ισοδύναμο σημείο καταναλώθηκαν 50ml του πρότυπου διαλύματος.
Ποιον από τους παρακάτω δείκτες θα επιλέγατε για την ογκομέτρηση αυτή;
Δίνονται οι δείκτες και οι περιοχές αλλαγής χρώματος: Ηλιανθίνη (3-4,5) και Φαινολοφθαλεΐνη (8-10).

ή
Αφιερωμένη στη μνήμη του Παύλου Μπασδάρα που έφυγε χθες από κοντά μας. Μια άσκηση από το τελευταίο βιβλίο του.

Κυριακή, 21 Ιανουαρίου 2018

Εξουδετέρωση μίγματος βάσεων

Διαθέτουμε ένα υδατικό διάλυμα ΝΗ3 όγκου 200mL και συγκέντρωσης C=0,1Μ.
i)  Ποιος ο βαθμός ιοντισμού της ΝΗ3 στο διάλυμα αυτό;
ii) Στο παραπάνω διάλυμα προσθέτουμε 0,8g στερεό ΝαΟΗ, χωρίς μεταβολή όγκου, παίρνοντας διάλυμα Α. Ποιος ο βαθμός ιοντισμού της αμμωνίας στο διάλυμα Α;
iii) Το διάλυμα Α αναμιγνύεται με διάλυμα ΗCΙ όγκου 0,2L και συγκέντρωσης 0,1Μ, λαμβάνοντας  διάλυμα Β. Ποιο το pΗ του διαλύματος Β;
iii) Αν το διάλυμα Α αναμιχθεί με ίσο όγκο διαλύματος ΗCΙ συγκέντρωσης 0,15Μ παίρνουμε διάλυμα Γ. Να βρεθεί το pΗ του διαλύματος Γ.
iv) Αναμιγνύουμε 200ml διαλύματος Χ, το οποίο περιέχει δυο ασθενείς βάσεις.  ΝΗ3 συγκέντρωσης 0,2Μ και μιας δεύτερης περισσότερο ισχυρής βάσης Β συγκέντρωσης επίσης 0,2Μ, με 200ml  διαλύματος ΗCΙ 0,1Μ, λαμβάνοντας διάλυμα Υ, το οποίο αποκτά pΗ=11. Να βρεθούν:
 α) Η σταθερά Κ1b της βάσης Β.
 β) Η συγκέντρωση [ΝΗ4+] στο διάλυμα Υ.
Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε θερμοκρασία 25°C, όπου Κw=10-14, για την ΝΗ3 Κb=10-5 ενώ lοg5=0,7.
ή

Σάββατο, 13 Ιανουαρίου 2018

Μια μονόδρομη και μια αμφίδρομη αντικατάσταση

Σε  δυο δοχεία περιέχονται διαλύματα του 1L, το πρώτο ΗCΙ και το δεύτερο ασθενούς οξέος ΗΒ με σταθερά ΚΗΒ=9∙10-5.
Το διάλυμα στο δοχείο (1) έχει pΗ1 =1.
i) Αν οι συγκεντρώσεις των δύο οξέων είναι ίσες, να βρεθεί το pΗ του διαλύματος που περιέχεται στο δοχείο (2).
ii) Προσθέτουμε στο πρώτο δοχείο 0,1mοl άλατος καλίου ΚΑ ενός ασθενούς οξέος ΗΑ, χωρίς μεταβολή του όγκου του διαλύματος, με αποτέλεσμα το διάλυμα που προκύπτει να έχει pΗ3=3. Να υπολογιστεί η σταθερά ιοντισμού του οξέος ΗΑ.
iii) Προσθέτουμε επίσης 0,1mοl ΚΑ στο δεύτερο δοχείο. Ποια είναι η τελική τιμή του pΗ του διαλύματος που προκύπτει;
Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε θερμοκρασία 25°C, όπου kw=10-14, ενώ lοg3=0,5.
ή


Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017

Χημεία. Θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων 2017


Τα θέματα Χημείας 2017 με κλικ εδώ.
Τα θέματα των Εσπερινών Λυκείων με κλικ εδώ.

Σάββατο, 3 Ιουνίου 2017

Παγκύπριες εξετάσεις Χημείας 2017


Μπορείτε να δείτε τα θέματα των Παγκύπριων εξετάσεων Χημείας 2017


Καθώς και τις προτεινόμενες λύσεις.

Δευτέρα, 30 Μαΐου 2016

Θέματα εξετάσεων στη Χημεία. 2016.

Δείτε τα θέματα με κλικ:
Δείτε και τα θέματα:Ημερήσια   (νέο σύστημα)
                             Εσπερινών (νέο σύστημα)
                             Ημερήσια(παλιό σύστημα)
                             Εσπερινά(παλιό σύστημα)
Τα θέματα του νέου συστήματος σε Word. Μια προσφορά του Χρήστου Τσουκάτου. Σε ευχαριστούμε Χρήστο.

Θέματα εξετάσεων στη Χημεία. (παλιό σύστημα). 2016.Δείτε και τα θέματα:
                             Ημερήσια(παλιό σύστημα)
                             Εσπερινά(παλιό σύστημα)

Παρασκευή, 27 Μαΐου 2016

Θέματα εξετάσεων στη Βιολογία. 2016.Δείτε όλα τα θέματα με κλικ εδώ.
Θέματα Εσπερινών Λυκείων  εδώ.

Σάββατο, 19 Μαρτίου 2016

Θέματα Διαγωνισμού Χημείας 2016

Δείτε παρακάτω τα θέματα του σημερινού διαγωνισμού.

Τάξη Α.
Τάξη Β.
Τάξη Γ.

Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2015

Ισχυρό ή ασθενές το οξύ;

Έστω διάλυμα Υ με όγκο 200ml ενός οξέος ΗΑ με pΗ=x. Το διάλυμα αυτό χρειάζεται 100ml διαλύματος ΝαΟΗ 2Μ για πλήρη εξουδετέρωση. Αν στο διάλυμα Υ ρίξουμε 0,002mοl άλατος του νατρίου ΝαΑ (χωρίς να μεταβληθεί ο όγκος), το pΗ αλλάζει και παίρνει τιμή ίση με 4.    
i)  Μπορείτε να εξηγείστε χωρίς να καταφύγετε σε υπολογισμούς, αν το οξύ ΗΑ είναι ισχυρό ή ασθενές;      
ii) Ποια η συγκέντρωση του διαλύματος Υ;
iii) Ποια η τιμή του x;  
iv)  Προσθέτουμε στο διάλυμα Υ,  λ mοl στερεού ΝαΟΗ, όπου λ>0,2,  χωρίς μεταβολή του όγκου, με αποτέλεσμα στο νέο διάλυμα Υ΄ που παίρνουμε,  η συγκέντρωση των αδιάστατων μορίων του οξέος να παίρνει την τιμή  [ΗΑ]=10-7Μ.
α) Να βρεθεί το pΗ του διαλύματος Υ΄.
β) Να υπολογιστεί η τιμή του λ, των mοl του ΝαΟΗ που προσθέσαμε.
Δίνεται kw=10-14.
ή