Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2008

Ηλεκτρονιακοί τύποι κατά Lewis οξειδίων.

.Nα δώστε τους ηλεκτρονιακούς τύπους κατά Lewis των οξειδίων του υδρογόνου Η2Ο και Η2Ο2.

.

Απάντηση:

.

Ηλεκτρονιακή δομή και χημική συμπεριφορά.

.
Δίνονται τα στοιχεία Α και Β με ατομικούς αριθμούς 34 και 37 αντίστοιχα.
  1. Ποια είναι η ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων Α και Β;
  2. Συγκρίνετε τις ακτίνες των δύο ατόμων.
  3. Δώστε τους ηλεκτρονιακούς τύπους κατά Lewis των οξειδίων ΑΟ2 και Β2Ο.
  4. Ποια νομίζετε ότι είναι η φυσική κατάσταση των δύο οξειδίων;
  5. Να συμπληρώσετε τις χημικές εξισώσεις:
ΑΟ2+ Η2Ο → (Γ)
Β2Ο + Η2Ο → (Δ)
(Γ) + (Δ) → ………

Προτροπή: Προσπαθήστε να δώσετε τις απαντήσεις χωρίς να βρείτε ποια πραγματικά είναι τα στοιχεία Α και Β. Αντιμετωπίστε το πρόβλημα ωσάν να ήταν άγνωστα στοιχεία.
.
Απάντηση:

.

Υπάρχουν τα τροχιακά;

.
Εξηγείστε αν είναι σωστή ή λάθος η πρόταση :

«Στο άτομο του υδρογόνου που έχει ένα ηλεκτρόνιο υπάρχει μόνο το τροχιακό 1s, ενώ στο κατιόν υδρογόνου (Η+) που δεν έχει κανένα ηλεκτρόνιο δεν υπάρχει κανένα τροχιακό.»

.

Απάντηση:

.


Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2008

Θέματα Βιολογίας Θετικής Ομογενών 2008

.
Μπορείτε να δείτε τα θέματα των εξετάσεων για τα παιδιά των Ομογενών από

Θέματα Εξετάσεων Ομογενών 2008

.
Ποια από τις παρακάτω ηλεκτρονιακές δομές ατόμων εκφράζει άτομο σε διεγερμένη κατάσταση;

α. 1s22s1

β. 1s22s22p63s1

γ. 1s22s22p6

δ. 1s12s2

Εξετάσεις Ομογενών 2008

.

Απαντήσεις:

.

Μπορείτε να δείτε όλα τα θέματα από ΕΔΩ.


Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2008

Χημικές μετατροπές

.
Δίνεται το παρακάτω διάγραμμα χημικών μετατροπών:Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των οργανικών ενώσεων Α, B, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, Κ και Λ.

Eπαναληπτικές Εξετάσεις 2008

Απάντηση:
Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2008

Επαναληπτικά θέματα Χημείας 1ου Κεφαλαίου.

.
Από τους συναδέλφους Χημικούς Ακριτίδη και Χαλατζιάν, πήρα δύο επαναληπτικά διαγωνίσματα πάνω στο 1ο κεφάλαιο της Χημείας. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω και από τη θέση αυτή.
Ένα δείγμα του διαγωνίσματος είναι το παρακάτω:

Δίνονται τα στοιχεία 11Νa, 12Mg και 16S,   που βρίσκονται στη θεμελιώδη κατάσταση.

1. Πώς κατανέμονται τα ηλεκτρόνια τους σε στιβάδες και υποστιβάδες;
Μονάδα 1
2. Ένα ηλεκτρόνιο χαρακτηρίζεται από την τετράδα κβαντικών αριθμών (3,1,-1,+½)
α. Σε ποιο από τα τρία στοιχεία ανήκει το ηλεκτρόνιο αυτό;
β. Ποια είναι η τετράδα των κβαντικών αριθμών που χαρακτηρίζει το ηλεκτρόνιο που βρίσκεται στο ίδιο τροχιακό με το πιο πάνω ηλεκτρόνιο;
Μονάδες 2 × 1 = 2

Συνολικά τα διαγωνίσματα μπορείτε να τα δείτε από ΕΔΩ.