Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2008

Χημικές μετατροπές

.
Δίνεται το παρακάτω διάγραμμα χημικών μετατροπών:Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των οργανικών ενώσεων Α, B, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, Κ και Λ.

Eπαναληπτικές Εξετάσεις 2008

Απάντηση:
Δεν υπάρχουν σχόλια: