Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2008

Ηλεκτρονιακή δομή και χημική συμπεριφορά.

.
Δίνονται τα στοιχεία Α και Β με ατομικούς αριθμούς 34 και 37 αντίστοιχα.
  1. Ποια είναι η ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων Α και Β;
  2. Συγκρίνετε τις ακτίνες των δύο ατόμων.
  3. Δώστε τους ηλεκτρονιακούς τύπους κατά Lewis των οξειδίων ΑΟ2 και Β2Ο.
  4. Ποια νομίζετε ότι είναι η φυσική κατάσταση των δύο οξειδίων;
  5. Να συμπληρώσετε τις χημικές εξισώσεις:
ΑΟ2+ Η2Ο → (Γ)
Β2Ο + Η2Ο → (Δ)
(Γ) + (Δ) → ………

Προτροπή: Προσπαθήστε να δώσετε τις απαντήσεις χωρίς να βρείτε ποια πραγματικά είναι τα στοιχεία Α και Β. Αντιμετωπίστε το πρόβλημα ωσάν να ήταν άγνωστα στοιχεία.
.
Απάντηση:

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: