Πέμπτη, 14 Οκτωβρίου 2010

Εύρεση pΗ διαλύματος άλατος.

Έστω ένα αλάτι ΝΗ4Α συγκέντρωσης C=1M με  ΚαΗΑ= 2∙10-7 και ΚbΝΗ3=2∙10-5.
Το αλάτι διίσταται:
                                          ΝΗ4Α ΝΗ4+ + Α-    (1)
                                          C       C        C
Τα ιόντα αντιδρούν με το νερό (υδρολύονται λέγαμε παλιά…)
                                     ΝΗ4+ + Η2Ο ΝΗ3 + Η3Ο+     (2)
                                     C-x                 x      x-b= z
                                    A- + H2O          HA  + OH-       (3)
                                    C-y                  y       y-b=ω
Επειδή στο δοχείο υπάρχει και η ισορροπία:
                                    2Η2Ο Η3Ο+ + ΟΗ-      (4)
                                                 z          ω
                                     όπου z∙ω=kw= 10-14
το μεγαλύτερο μέρος των παραγομένων Η3Ο+ και ΟΗ- εξουδετερώνονται.

H συνέχεια σε pdf.

Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2010

Σάββατο, 5 Ιουνίου 2010

Παρασκευή, 28 Μαΐου 2010

Δευτέρα, 17 Μαΐου 2010

Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2010

Σάββατο, 20 Μαρτίου 2010

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕΧ

Δείτε θα θέματα του σημερινού διαγωνισμού Χημείας της Ε.Ε.Χ.Μπορείτε να κατεβάσετε τα θέματα και σε Word.