Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2008

Διαγώνισμα Χημείας. Δομή ατόμων. 3ωρο.

.
Από τον συνάδελφο Μπεντρός Μ. Χαλατζιάν, έλαβα ένα διαγώνισμα πάνω στο 1ο Κεφάλαιο της Χημείας. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για την προσφορά του αυτή.
Ένα παράδειγμα άσκησης βλέπετε παρακάτω:

Ένα ηλεκτρόνιο του στοιχείου Χ χαρακτηρίζεται από τους κβαντικούς αριθμούς:
0, + ½ , 1, και 3.
  1. Ποιος κβαντικός αριθμός αντιστοιχεί σε κάθε τιμή;
  2. Τι καθορίζει η τιμή του κάθε κβαντικού αριθμού:
    ...α. για το ηλεκτρόνιο και β. για του τροχιακό;
  3. Το άτομο του στοιχείου, στη θεμελιώδη κατάσταση, έχει στη στιβάδα σθένους άλλα δύο ηλεκτρόνια που έχουν την ίδια ενέργεια με το ηλεκτρόνιο που προσδιορίσατε. Ποιος είναι ο ατομικός αριθμός του στοιχείου Χ;
  4. Το στοιχείο Χ σχηματίζει με το 35Βr τις ενώσεις ΧΒr3 και XBr5.
    Γράψτε τους ηλεκτρονιακούς τύπους κατά Lewis των ενώσεων.


Μπορείτε να δείτε όλο το διαγώνισμα από ΕΔΩ.
.
.