Τετάρτη, 2 Απριλίου 2008

Μεταβολές στο pH.

Ένα διάλυμα (Δ) CH3CΟΟΚ έχει pΗ=10.

i. Με προσθήκη στο διάλυμα (Δ) μιας ποσότητας νερού, το pΗ γίνεται:

α) 3,

β) 7

γ) 9,5

δ) 10,5.

ii. Με προσθήκη στο διάλυμα (Δ) μικρής ποσότητας ισχυρού οξέος ΗCΙ, το pΗ θα γίνει:

α) 3,

β) 12

γ) 9,5

δ) 10,6.

iii. Με προσθήκη στο διάλυμα (Δ) μικρής ποσότητας ΝαΟΗ, το pΗ θα γίνει:

α) 3,

β) 9,4

γ) 10

δ) 10,6.


Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια: