Σάββατο, 12 Απριλίου 2008

Ταυτοποίηση Οργανικής ένωσης.

Η ένωση Χ μπορεί να είναι προπανόνη ή προπανάλη ή αιθανόλη ή αιθανάλη. Αφού επιλέξτε τα λιγότερα δυνατά από τα πιο κάτω προτεινόμενα αντιδραστήρια, να περιγράψετε σε συντομία πώς μπορείτε να αποδείξτε ότι η ένωση είναι η αιθανάλη.

Προτεινόμενα αντιδραστήρια:

Κ2Cr2O7/H2SO4,

AgNO3/NH3,

KMnO4/H2SO4,

I2/NaOH,

NaHCO3

Απάντηση:


Δεν υπάρχουν σχόλια: