Κυριακή, 6 Απριλίου 2008

Συζυγές ζεύγος οξέος-βάσης.

Στην αντίδραση ΝΗ3 + Η3Ο+ ↔ Η2Ο + ΝΗ4+, τα ιόντα Η3Ο+ και ΝΗ4+:

α) είναι δέκτες πρωτονίων.

β) αποτελούν συζυγές σύστημα οξέος- βάσεως.

γ) συμπεριφέρονται ως οξέα.

δ) αποτελούν συζυγές σύστημα βάσης - οξέος.


Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια: