Κυριακή, 6 Απριλίου 2008

Ανάμειξη διαλυμάτων

.

Ένα υδατικό διάλυμα Α όγκου 300mL περιέχει CH3CΟΟΝα συγκέντρωσης 0,1Μ, ενώ ένα διάλυμα Β υδροχλωρικού οξέος (ΗCΙ) με pΗ=1 έχει όγκο 150mL. Δίνεται η σταθερά ιοντισμού του CH3CΟΟΗ kα=10-5, ενώ οι θερμοκρασίες όλων των διαλυμάτων είναι 25°C, και Κw=10-14.

α) Να βρεθεί το pΗ του διαλύματος Α και η συγκέντρωση του διαλύματος Β.

β) Αν αναμείξουμε τα δύο διαλύματα Α και Β, παίρνουμε ένα νέο διάλυμα Γ. Ποιο το pΗ του διαλύματος Γ;

Απάντηση:


Δεν υπάρχουν σχόλια: