Κυριακή, 6 Απριλίου 2008

Περιοδικός Πίνακας ιδιότητες και δεσμοί στοιχείων.

.

Δίνεται το ακόλουθο τμήμα του Περιοδικού Πίνακα:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18ΑΒ


Γ

Δ


και τα στοιχεία: 9F, 26Fe, 12Mg, 19K, 11Na, 5B, 8O, 30Zn, 18Ar.

1. Να τοποθετήσετε τα παραπάνω στοιχεία στη θέση τους στον Π.Π. Σε ποιον τομέα ανήκει το καθένα από αυτά.

2. Ποιος είναι ο ατομικός αριθμός για τα στοιχεία Α, Β, Γ και Δ; Σε ποιόν τομέα ανήκει το καθένα από αυτά;

3. Ποιο από αυτά με την πρόσληψη ενός ηλεκτρονίου και πιο με την αποβολή δυο ηλεκτρονίων αποκτά δομή ευγενούς αερίου.

4. Τι είδους δεσμό δημιουργεί το Β με το Δ; Να γραφεί ο ηλεκτρονιακός τύπος της ένωσης.

5. Να κατατάξετε τα στοιχεία Α, Β, Γ και Δ κατά αύξουσα ατομική ακτίνα και κατά αύξουσα Ε1i.

Απάντηση:

Από ένα διαγώνισμα, προσφορά του συναδέλφου Νίκου Καχριμάνη.

Δείτε όλο το διαγώνισμα από ΕΔΩ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: