Παρασκευή, 16 Μαΐου 2008

Γαλακτικό οξύ.

Το γαλακτικό οξύ έχει τύπο

  1. Πώς ονομάζεται κατά IUPAC;
  2. Να γράψετε τις χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων του γαλακτικού οξέος με:

i) ΚΟΗ

ii) Να

iii) CH3CΟΟΗ

iv) CH3ΝΗ2

v) Κ2Cr2O7/H+

vi) CH3-CH2ΟΗ

3. Πώς μπορεί να παρασκευαστεί το γαλακτικό οξύ από το αιθίνιο;

Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια: