Παρασκευή, 2 Μαΐου 2008

Μήκος κύματος.

Ποιο από τα επόμενα θα έχει μεγαλύτερο μήκος κύματος κατά de Broglie :

α. πρωτόνιο κινούμενο με 1.000 m/s.

β. ηλεκτρόνιο κινούμενο με 10.000 m/s.

γ. ηλεκτρόνιο κινούμενο με 1.000 m/s.

δ. πρωτόνιο κινούμενο με 10.000 m/s.

Απάντηση:


Δεν υπάρχουν σχόλια: