Παρασκευή, 16 Μαΐου 2008

Αντίδραση αποικοδόμησης και σύνθεση Οργανικής ένωσης.

Πώς μπορούμε από μόνη οργανική ένωση την CH3CH2ΟΗ να πάρουμε ΗCΟΟCH2CH3;

Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια: