Παρασκευή, 2 Μαΐου 2008

Όξινο ή βασικό

Ποια τιμή pH μπορεί να έχει ένα υδατικό διάλυμα που περιέχει CH3NH3+ ;

α. 11

β. 10

γ. 7

δ. 6

Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια: