Τετάρτη, 14 Μαΐου 2008

Αλκοόλες.

Για τρεις ισομερείς υγρές οργανικές ενώσεις Α,Β και Γ έχουμε τις εξής πληροφορίες:

1) Δεν αποχρωματίζουν διάλυμα Βr2/CCl4.

2) Αντιδρούν με Να και ελευθερώνουν αέριο.

3) Δεν διασπούν το Να23.

4) Περιέχουν μόνο μια χαρακτηριστική ομάδα στο μόριό τους.

Α) Σε ποια ομόλογη σειρά ανήκουν οι ενώσεις Α,Β και Γ;

Β) Αν προσθέσουμε περίσσεια νατρίου σε 7,4g της ένωσης Α παίρνουμε 1,2L αερίου σε stp.

Ποιος ο Μ.Τ. των ενώσεων;

Γ) Αν η Α δεν αποχρωματίζει όξινο διάλυμα ΚΜnΟ4, ποιος ο Σ.Τ. της;

Δ) Η Β δίνει κίτρινο ίζημα με διάλυμα Ι2-ΝαΟΗ. Ποια η ένωση Β;

Ε) Αν η Β μπορεί να προκύψει από την Γ με βάση το σχήμα:

Γ + Η24 (170°C) → Δ

Δ + Η2Ο → Β

Να βρείτε την ένωση Γ.

Στ) Να γράψετε την αντίδραση πολυμερισμού της ένωσης Δ.

Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια: