Παρασκευή, 2 Μαΐου 2008

Απλή αντικατάσταση και pH.

.

Κατά τη διάλυση 0,02 mol Νa σε Η2Ο σχηματίζονται 200 mL διαλύματος. Το pΗ του διαλύματος είναι:

α. 13,

β. 8,

γ.7,

δ. 1.

Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια: