Κυριακή, 4 Μαΐου 2008

Υπολογιστικό Πρόβλημα Οργανικής Χημείας.

.
21g ενός αλκενίου αντιδρούν με νερό δίνοντας δύο ισομερείς οργανικές ενώσεις Α και Β.Η ένωση Α που παράγεται σε μικρότερο ποσοστό αντιδρά με θειονυλοχλωρίδιο οπότε παράγονται 4,48L αερίων σε stp και η οργανική ένωση Γ που με μαγνήσιο μας δίνει την ένωση Δ. Η ένωση Β απαιτεί για πλήρη οξείδωση 100mL οξινισμένου διαλύματος Κ2Cr2O7 συγκέντρωσης 4/3Μ, παρέχοντας ένωση Ε.
  1. Αν όλες οι αντιδράσεις θεωρηθούν ποσοτικές να βρεθούν οι ενώσεις Α,Β,Γ,Δ και Ε.
  2. Ποιο ποσοστό του αλκενίου μετετράπη στην ένωση Α;
  3. Αν αντιδράσει η Δ με την Ε και υδρολύσουμε το προϊόν, πόσα g οργανικής ένωσης θα πάρουμε;
  4. Η ποσότητα της Ε που περίσσεψε διοχετεύεται σε διάλυμα Ι2-ΝαΟΗ. Πόσα γραμμάρια ιζήματος θα προκύψουν;

Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια: