Σάββατο, 10 Μαΐου 2008

Γενικό Διαγώνισμα Χημείας. 3.

.
Ένα τελικό διαγώνισμα Χημείας, από τον συνάδελφο Χημικό Νίκο Καχριμάνη.

1. Να γράψεις τους συντακτικούς τύπους από Α – Ι

2. Το προϊόν Η αντιδρά με το αντιδραστήριο Fehling να γραφεί η σχετική αντίδραση.

3. 4,48L της ένωσης Δ μετρημένα σε stp αντιδρούν με 600mL διαλύματος Br2 4%w/v. Να εξετάσετε αν το διάλυμα αποχρωματίζεται.

Απάντηση:


Δείτε όλο το διαγώνισμα


Δεν υπάρχουν σχόλια: