Παρασκευή, 2 Μαΐου 2008

Αμφιπρωτική ουσία.

Σε δύο υδατικά διαλύματα, αποκαθίστανται οι εξής ισορροπίες :

HS- + CN- S2- + HCN και HCl + HS- Cl- + H2S

Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή :

  1. Το HCN είναι ισχυρότερο οξύ από το HS- .
  2. Το ΗS- δρα αμφιπρωτικά.
  3. Το H2S και το S2- είναι συζυγές ζευγάρι οξέος - βάσης.
  4. Το S2- είναι ισχυρότερη βάση από το CN- .

Απάντηση:


Δεν υπάρχουν σχόλια: