Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2008

Ενέργεια ιονισμού.

.
Δίνονται τα στοιχεία 12Μg, 16S, 20Cα. Για τις ενέργειες πρώτου ιονισμού ισχύει η σχέση:

Π.Μ.Δ.Χ 2005

Απάντηση:

.


Δεν υπάρχουν σχόλια: