Σάββατο, 29 Μαρτίου 2008

Ατομική ακτίνα.

Δίνονται τα στοιχεία 11Να, 17Cl, 19K. Για τις ατομικές ακτίνες ισχύει:

RK> RCl > RNa.

RK> RNa > RCl.

RNa> RCl > RNa.

RNa > RCl > RK.

Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια: