Σάββατο, 22 Μαρτίου 2008

Συνθετική άσκηση Οργανικής Χημείας.

Δίνεται το παρακάτω σχήμα. Να βρεθούν οι συντακτικού τύποι όλων των ενώσεων και να γράψετε αναλυτικά όλες τις αντιδράσεις, που αναφέρονται.Απάντηση:


Δεν υπάρχουν σχόλια: