Σάββατο, 29 Μαρτίου 2008

Περιοδικός Πίνακας

.

Δύο στοιχεία Σ1 και Σ2 των οποίων οι ατομικοί αριθμοί Z1 και Ζ22 > Z1) διαφέρουν κατά 1 βρίσκονται σε διαφορετικές περιόδους του Π.Π.

α) Βρείτε τις ομάδες του Π.Π. στις οποίες ανήκουν τα στοιχεία Σ1 και Σ2.

β) Αν το στοιχείο Σ3 με ατομικό αριθμό Ζ3 = Ζ2 + 17 ανήκει στην ίδια ομάδα του Π.Π. με το Σ2, βρείτε τους ατομικούς αριθμούς Z1, Z2 και Ζ3 των στοιχείων Σ1, Σ2 και Σ3, αν ο ατομικός αριθμός του στοιχείου Σ1 είναι μικρότερος του 30

Απάντηση:

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: