Σάββατο, 22 Μαρτίου 2008

Βρείτε τις Οργανικές ενώσεις

Να συμπληρωθούν οι χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων, προσδιορίζοντας τις άγνωστες ενώσεις.


Απάντηση

Δεν υπάρχουν σχόλια: