Σάββατο, 29 Μαρτίου 2008

Στιβάδα-υποστιβάδα-τροχιακό.

.
Να συμπληρώσετε τον πίνακα με το μέγιστο αριθμό ηλεκτρονίων που μπορεί να περιέχονται στην αντίστοιχη στιβάδα, υποστιβάδα, ατομικό τροχιακό ή άτομο,

Απαντήσεις:
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: