Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2008

Σαπωνοποίηση εστέρα.

Δίνεται η παρακάτω σειρά αντιδράσεων:

C5Η10Ο2 (Α) + ΝαΟΗ → Β + Γ

Γ+ Ι2 + ΝαΟΗ → Β + ….

i) Να βρεθούν οι συντακτικοί τύποι των ενώσεων Α, Β και Γ.

ii) Να γραφούν οι χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων που αναφέρονται.

Απάντηση

Δεν υπάρχουν σχόλια: