Σάββατο, 29 Μαρτίου 2008

Εξουδετέρωση και ρυθμιστικά διαλύματα.

Δίνονται 5 διαλύματα, τα οποία περιέχουν:

Το (Α) ΗCl,

το (Β) CH3CΟΟΗ,

το (Γ) ΝαΟΗ,

το (Δ) CH3CΟΟΝα

και το

(Ε) ΝΗ3

Όλα έχουν τον ίδιο όγκο και την ίδια συγκέντρωση.

i) Σε ποια διαλύματα υπάρχουν αδιάστατα μόρια και ποια έχουν pΗ>7;

ii) Τι τιμή μπορεί να έχει το pΗ για το διάλυμα που θα προκύψει με ανάμειξη:

α) του Α με τοΓ,

β) το Α με το Ε,

γ) το Β με το Γ.

iii) Ποια διαλύματα θα χρησιμοποιούσατε για να δημιουργήσετε ρυθμιστικό διάλυμα; Να δώσετε σύντομες ερμηνείες.

Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια: