Σάββατο, 22 Μαρτίου 2008

Οξέα - Βάσεις.

Να αντιστοιχίσετε τις παρακάτω βάσεις (στήλη Ι) με τα συζυγή τους οξέα (στήλη ΙΙ)


Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια: