Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2009

Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων & Περιοδικός Πίνακας


ΘΕΜΑ Νο 1

Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων & Περιοδικός Πίνακας


Το ηλεκτρόνιο στο άτομο του υδρογόνου βρίσκεται στη θεμελιώδη κατάσταση (n=1) κι έχει ενέργεια Ε1.

Α. Το ηλεκτρόνιο απορροφά φωτόνιο συχνότητας ν και μεταπίπτει στην 3η διεγερμέ νη κατάσταση.

Να υπολογίσετε:

Συνέχεια...


Δεν υπάρχουν σχόλια: