Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2009

Κριτήριο αξιολόγησης. 1ο Κεφάλαιο.


1o ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων & Περιοδικός Πίνακας

§ 1.1.: Τροχιακό – Κβαντικοί αριθμοί (1)

1. Το ηλεκτρόνιο στο άτομο του υδρογόνου, στη θεμελιώδη κατάσταση (n=1) έχει συνολική ενέργεια Ε1 = -2,18.10-18 J.

Συνέχεια..


Δεν υπάρχουν σχόλια: