Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2008

Ογκομέτρηση.

.
Συνέχεια της προηγούμενης ανάρτησης από τις εξετάσεις του Ευρωπαϊκού Απολυτηρίου...

Σε θερμοκρασία 25,0 °C, παρασκευάζουμε τα παρακάτω έξι υδατικά διαλύματα, τα οποία σημειώνονται με τα γράμματα A έως F:

A) HCl(aq)

B) NH3(aq)

C) ισομοριακό μίγμα NH3(aq) και NH4Cl(aq)

D) NaOH(aq)

E) ισομοριακό μίγμα HCOOH(aq) και HCOONa(aq)

F) HCOOH(aq).

Η συγκέντρωση όλων των αντιδραστηρίων στο αντίστοιχο διάλυμα  είναι ίδια.

Σε θερμοκρασία 25,0°C, χρησιμοποιούμε το ίδιο διάλυμα υδροχλωρικού οξέος, HCl(aq), για να ογκομετρήσουμε τα διαλύματα    Β  NH3(aq),  και D  NaOH(aq) .

Η καμπύλη τις ογκομέτρησης  για το διάλυμα Β είναι:

  

Ενώ για το διάλυμα D είναι:

 

  1. Να γράψετε την εξίσωση της αντίδρασης της ογκομέτρησης για κάθε ένα από τα διαλύματα B και D.
  2. Με τη βοήθεια των γραφικών παραστάσεων που δίνονται να υπολογίσετε την αρχική συγκέντρωση των έξι διαλυμάτων.
  3.  Η καμπύλη της ογκομέτρησης του διαλύματος B μας επιτρέπει να προσδιορίσουμε  γραφικά το pH του διαλύματος C. Πόσο είναι το pH του διαλύματος C;
  4. Να προσδιορίσετε γραφικά την τιμή του pH στο σημείο ισοδυναμίας για την ογκομέτρηση του διαλύματος B.
  5. Να δικαιολογήσετε το γεγονός ότι η τιμή του pH στο σημείο ισοδυναμίας είναι διαφορετική για τις ογκομετρήσεις των διαλυμάτων B και D.

 .

Απάντηση:

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: