Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2008

Ογκομέτρηση

.
Για να δείτε μια καλή παρουσίαση σε Animation για την καμπύλη Ογκομέτρησης, ενός ασθενούς οξέος από μια ισχυρή βάση, επισκεφτείτε την Ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου (Αναλυτική Χημεία Λιοδάκης)Μετά απαντήστε στα εξής ερωτήματα:
1) Η αντίδραση εξουδετέρωσης ενός ασθενούς οξέος από ισχυρή βάση είναι μονόδρομη ή αμφίδρομη;
2) Τη στιγμή της πλήρους εξουδετέρωσης το pH είναι 7;

Δεν υπάρχουν σχόλια: