Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2008

Ογκομέτρηση- Τιτλοδότηση

Δίνεται η καμπύλη ογκομέτρησης. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος.

a) Η καμπύλη αυτή είναι καμπύλη αλκαλιμετρίας.

b) Γίνεται ογκομέτρηση διαλύματος ισχυρής βάσεως, από διάλυμα ισχυρού οξέος.

c) Ο ασθενής ηλεκτρολύτης, το διάλυμα του οποίου τιτλοδοτείται, έχει pΚ=6.

d) Όταν έχουμε προσθέσει 40ml από το πρότυπο διάλυμα, η συγκέντρωση του ηλεκτρολύτη που περιέχεται στο δοχείο είναι ίση με 0,01Μ.

e) Το μπλε της βρωμοθυμόλης έχει pΚα=7,3 και χρωματίζεται κίτρινο, όταν επικρατεί το συζυγές οξύ και μπλε όταν επικρατεί η συζυγής βάση του. Αν προσθέσουμε στην παραπάνω τιτλοδότηση το μπλε της βρωμοθυμόλης, τότε το χρώμα του διαλύματος θα είναι:

α. ......................... πριν αρχίσουμε την προσθήκη του πρότυπου διαλύματος.

β. ......................... όταν έχουμε προσθέσει 20ml πρότυπου διαλύματος.

γ. ......................... όταν έχουμε προσθέσει 40ml πρότυπου διαλύματος.

Απάντηση


Δεν υπάρχουν σχόλια: